Aplikacje internetowe

Aplikacjami internetowymi zajmuje się od czasów studiów na AGH, czyli od roku 2005. Były to nieduże programy stworzone w języku PHP, korzystające z baz danych MySQL lub PostgreSQL.

e-LePoSt

Pierwszą aplikacją, którą mógłbym się pochwalić był webowy system do podziału studentów na grupy przedmiotowe. Program nazywał się e-LePoSt, czyli eLektroniczny Podział Studentów i został napisany w związku z pełnieniem przeze mnie funkcji starosty specjalności Informatyka w Sterowaniu i Zarządzaniu.

Poniżej zrzut ekranu prezentujący możliwości programu.

Zrzut ekranu z aplikacji e-LePoSt
Zrzut ekranu z aplikacji e-LePoSt

Wykorzystane technologie:

  • PHP4,
  • JavaScript,
  • XHTML, CSS;
  • MySQL.

eView

Drugą aplikacją, o której chciałbym napisać był system o nazwie eView, stworzony w ramach przedmiotu Zintegrowane Systemy Sterowania. Był to program zbierający dane z koncentratorów internetowych znajdujących się w różnych budynkach AGH. Zgromadzone dane były agregowane i wyświetlane w postaci wykresów dla wybranegop okresu czasu.

Poniżej kilka zrzutów ekranu z aplikacji:

Zrzut ekranu z aplikacji e-LePoSt - strona główna
Zrzut ekranu z aplikacji e-LePoSt - strona główna

Zrzut ekranu z aplikacji e-LePoSt - wybór danych
Zrzut ekranu z aplikacji e-LePoSt - wybór danych

Zrzut ekranu z aplikacji e-LePoSt - komunikat o błędzie
Zrzut ekranu z aplikacji e-LePoSt - komunikat o błędzie

Zrzut ekranu z aplikacji e-LePoSt - wykres dobowy
Zrzut ekranu z aplikacji e-LePoSt - wykres dobowy

Zrzut ekranu z aplikacji e-LePoSt - przerwa w danych
Zrzut ekranu z aplikacji e-LePoSt - przerwa w danych

Wykorzystane technologie:

Didactix 1

Ostatnią i najważniejszą aplikacją internetową z czasów studenckich był projekt prototypu systemu webowego do wspomagania zarządzania dydaktyką, zwanego roboczo Didactix. Aplikację tą realizowałem w 2007 roku już w PHP5, zgodnie z wzorcem MVC.

Zrzut ekranu z aplikacji Didactix 1 - lista semestrów
Zrzut ekranu z aplikacji Didactix 1 - lista semestrów

Projekt wykorzystywał ZNF Framework, stworzony prze dwóch Włochów (Alessandro Rossini, Graziano Liberati) w roku 2007. Bazował on na Apache Struts i prezentował ciekawe podejście zarówno do MVC jak i frameworków PHP5.

Zrzut ekranu z aplikacji Didactix 1 - dodawanie ogłoszenia
Zrzut ekranu z aplikacji Didactix 1 - dodawanie ogłoszenia

Był to projekt, przy którym nauczyłem się bardzo dużo o XML, XPath, XML Schema (XSD), Subversion - gdyż pracując nad systemem Didactix dodatkowo zgłaszałem swoje pomysły, do autorów frameworka - którego stałem się współautorem.

Wykorzystane technologie:

Po roku 2008 pracowałem nad różnymy aplikacjami internetowymi, i zawodowo, i hobbystycznie. Poniżej prezentuję kilka z nich.

Portal Ciążowy.pl

Pracując dla firmy NutriCon miałem okazję współtworzyć portal Ciążowy.pl poświęcony zagadnieniu ciąży i macierzyństwa.

Ciążowy.pl - strona główna
Ciążowy.pl - strona główna

Byłem autorem nowatorskiego systemu CMS - dedykowanej aplikacji do zarządzania portalem monotematycznym.
Więcej na ten temat można przeczytać na stronie poświęconej portalom.

Zrzut ekranu z CMSa portalu Ciążowy.pl - lista artykułów
Zrzut ekranu z CMSa portalu Ciążowy.pl - lista artykułów

Wykorzystane technologie:

BSS Transformation

Pracując dla agencji interaktywnej SoInteractive miałem okazję implementować niedużą aplikację webową, pozwalającą udostępniać broszury i dokumenty prezentujące rozwiązania technologiczne (ang. white papers).
Poza częścią frontendową, aplikacja posiadała też prosty panel administracyjny prezentujący statystyki pobierania plików.

Aplikacja była przeznaczona dla działu Telco firmy Comarch. Można ją znaleźć pod adresem: http://www.bss-transformation.comarch.com/

Poniżej kilka zrzutów ekranu z tej aplikacji internetowej:

Zrzut ekranu z aplikacji BSS Transformation - strona główna
Zrzut ekranu z aplikacji BSS Transformation - strona główna

Zrzut ekranu z aplikacji BSS Transformation - strona główna
Zrzut ekranu z aplikacji BSS Transformation - przykładowy white paper

Zrzut ekranu z aplikacji BSS Transformation - strona główna
Zrzut ekranu z aplikacji BSS Transformation - panel administracyjny

Wykorzystane technologie:

Didactix 2

Aktualnie pracuję nad nową wersją projektu będącego tematem mojej pracy magisterskiej, czyli systemu Didactix - w wersji 2. Przepisuję projekt od początku, z wykorzystaniem doświadczenia zdobytego w ciągu ostanich 5 lat, w tym pracy z Zend Framework i Doctrine ORM.
Projekt korzysta z Zend Framework w wersji 2, a także Doctrine ORM w wersji 2.
Jak widać wszystko jest w wersji 2, zatem znacząco odbiega od tego co było dostepne w wersji 1.x. Projekt jest w początkowej fazie. Zamierzam w nim mocniej wykorzystywać technologię ExtJS niż miało to miejsce w wersji 1, czyli do stworzenia drzewa struktur dostępnych na uczelni, co prezentuje poniższy zrzut ekranu.

Zrzut ekranu z aplikacji Didactix 2 - kierunki studiów
Zrzut ekranu z aplikacji Didactix 2 - kierunki studiów

Wykorzystane technologie:

Free Web Hosting